Szanowni Państwo,

Kaufmann Sp. z o.o. traktuje bardzo poważnie ochronę danych osobowych. Z tego powodu podjął środki, które zapewnią, by przepisy o ochronie przepływu  danych osobowych były przestrzegane.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 obowiązującego od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) chcemy poinformować , że :

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kaufmann Sp. z o.o.,
    ul. Bohaterów Czerwca 1956r. 4, 87-500 Rypin.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy bądź zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Administrator przetwarza tylko te dane, które Państwo sami przekazaliście i które są nam niezbędne w /w celu.
  3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych, których dostęp tylko do Państwa danych jest niezbędny.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to koniecznie do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, określonych przepisami prawa oraz do dochodzenia roszczeń.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z Kaufmann Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Czerwca 1956r. 4, 87-500 Rypin lub wysyłając e-mail na adres: rodo@kaufmann.pl

  1. Jeżeli ktoś naruszy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( od 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych ).
  2. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do automatyzowanego podejmowania decyzji.